Baba Óvodás A gyerek többet megtanul az óvodában, mint otthon a szülővel

A gyerekek születésük pillanatától tanulnak. Megtanulják, kik a szüleik, hogyan kell reagálniuk, amikor éhesek és hogyan, amikor vidámak, megtanulják a higiéniai szokásokat, a kommunikációt, a környezettel való kölcsönhatásokat...

Az óvodai nevelésnek fontos szerepe van a gyermekek kognitív és szociális készségeinek fejlődésében és bővítésében. A gyermeki agy nagyon gyorsan fejlődik és minden új ismerettel újabb idegsejti kapcsolódások jönnek létre, melyek felnőttkorban is befolyásolják a gyermek gondolkodását, érzelmeit és reakcióit.

Az óvoda iskolaelőkészítő csoportját  „kis első osztálynak“ is lehetne nevezni. A gyerekekre támasztott igények magasabbak, de nem olyan mértékben, hogy ne tudnának vele megbirkózni, hanem csak annyira, hogy áthidalja az iskolába lépés nehézségeit. Az óvodában a gyerekek új dolgokat tanulnak és fejlődnek készségeik fejlődnek. Ezen kívül megtanulják a kollektív viselkedés szabályait és építik öntudatukat.  Az óvodába járó gyerekek jobban felkészültek az iskolára. Gazdagabb szókinccsel, alapvető matematikai készségekkel rendelkeznek, fejlettebbek  a finom- és durva motorikus képességeik.  

Miért jó az óvoda az iskoláskor előtt?

 • Az óvodában az iskolaelőkészítő az a hely, ahol a gyerek szerkezeti szervezettségben találkozik a pedagógusokkal és a gyerekekkel. Megtanulja követni az utasításokat, jelentkezni, ha szólni szeretne, figyelmét a tanítóra összpontosítani, kérdéseket feltenni. Egyidejűleg megtanulja tiszteletben tartani és tolerálni a többi gyereket.
 • Az óvodában a gyerek megtanulja megoldani saját, de más gyerekek problémáit is. Játszik a kortársaival, építi öntudatát és másokba vetett bizalmát. Az óvodában a gyerekek gyorsan megtanulják, hogy sok dologra önállóan képesek és nem kell mindenért a mamához fordulni. Ez egy nagy lépés tudatosságuk felé.  
 • A gyerekeknek ezernyi kérdésük van és a szülők kapacitása is véges. Az óvodában sok választ kapnak, mielőtt még kérdeznének. Kérdéseikre barátaikkal keresik a választ kutatással, kísérletezéssel, beszélgetéssel.

Játékos matematika: Így az óvodások és az iskolások is megkedvelik

Amit a gyerekek életkoruk szerint megtanulnak az oviban

Némely gyerek már 2,5 éves korában óvodaérett. Három éves kortól minden gyereknek fokozatosan el kellene érnie az óvodaérettséget. Vannak, akiknek ez könnyebben megy, másokhoz több türelem kell, de nem szabad feladni.

A legkisebb 3 – 4 éves gyerekek az óvodában:

 • tanulnak a szüleik nélkül lenni
 • kialakítják első családon kívüli kapcsolataikat
 • tájékozódnak az új környezetben
 • megszoknak egy bizonyos rendszert
 • egy csoport tagjává válnak és megtanulják asszertív módon érvényesíteni érdekeiket
 • próbálkoznak képzőművészeti, irodalmi és zenei téren
 • vágyaik megvalósításában megtanulnak türelmesnek lenni

Játékok a durva motorikus készségek fejlesztésére

Az idősebb 4 – 5 éves gyerekek az óvodában:

 • megtanulnak befejezni egy tevékenységet
 • barátaikkal elsajátítják a csoportos és az egyéni kommunikációt
 • elsajátítják a csoporton belüli viselkedési szabályokat
 • megtanulják érvényesíteni saját érdekeiket, de engedni is
 • elsajátítják a helyes magatartást, az ülést és a járást
 • tökéletesedik a finom- és durva motorikájuk
 • újabb játékokat tanulnak, bővül az érdeklődési körük

Jutalmazza gyermekeit csillagos jutalomrendszerrel

Az 5 – 6 évesek az iskolaelőkészítőben intenzíven készülnek az iskolára:

 • fejlődik az önfegyelmük
 • megtanulják megkeresni a különféle probléma- és konfliktusmegoldási lehetőségeket
 • mozgáskészségeket szereznek, a gimnasztika és az atlétika alapjaival foglalkoznak
 • fejlesztik a finom motorikát, képesek helyesen tartani a tollat, ceruzát, ragasztani, papírt hajtogatni
 • megtanulnak különféle típusú anyagokkal dolgozni
 • munkamenet szerint próbálnak dolgozni
 • technikai készségeket szereznek
 • időben és térben tájékozódnak
 • megismerkednek a matematika alapjaival, az ábécével
 • megtanulják elfogadni a kritikát és másokat megdícsérni

A szülők 3 leggyakoribb hiedelme az óvodáról

A felsoroltak ellenére még mindig vannak szülők, akik szkeptikusak az iskolaelőkészítő óvodával szemben. Nézzük a leggyakoribb érveket, melyek miatt nem akarják gyermeküket beíratni az óvodába.  

Képes vagyok a gyerekemmel megtanítani mindazt, amit az óvodában is megtanulna

„Miért küldeném óvodába a gyerekemet, ha otthon is megtaníthatom ugyanazokra a dolgokra és még többre is?“ Teszi fel a kérdést több olyan anyuka, akinek nem érdeke, hogy gyermeke óvodába járjon. Részben igazuk van. A gyerekek otthon is megtanulnak olvasni, számolni, az ollóval bánni, befűzni a cipőfűzőt, ebéd előtt kezet mosni és más gyakorlati készségeket. Amit azonban nem tanulnak meg otthon, az a más gyerekkel való kölcsönös viszony, a csoportban történő tapasztalatok megosztása, a kortársak közötti magatartás.

Az óvodai oktatás erősíti a gyerekekben az otthon szerzett készségeket. A tanítók és nevelők olyan speciális módszereket alkalmazó szakemberek, akik képesek a gyermek fizikai, szociális, emocionális, kognitív és nyelvi készségeinek fejlesztésére.

Ezen kívül, ha a gyerek a tanítók és nevelők ilyen alulértékeléséről hall, a magáévá teszi ezt a nézetet és ezt az óvodába és az iskolába is magával viszi. Ez pedig nem tesz jót a tanár – gyerek viszonynak.  

A gyerekek az óvodában csak játszanak és énekelnek

Ez így van. Azért van így, mert  a játék a legjobb módja a kommunikáció, az együttműködés, a problémamegoldás elsajítítására, a tevékenységek élvezésére, az öntudatosség fejlesztésére és egy közösség részévé válni. A játék és az éneklés folyamán újabb és újabb idegsejti kapcsolódások jönnek létre az agyban.

A gyerekek a játék közben kielégítik kíváncsiságukat, megtanulnak csoportban dolgozni, megosztani tapasztalataikat és problémák megoldásakor fejleszteni tevékenységüket.

Az éneklés segíti a beszéd és nyelvi készségek fejlődését, bővíti a szókincset, javítja kommunikációs készségeket. Az éneklés megkönnyíti az újabb készségek elsajátítását. A dalok segítségével magtanulják az ábécét, a színeket és számolni is.

A gyerekek úgysem fognak emlékezni arra, hogy mit csináltak az óvodában

A  HighScope Perry Preschool hosszútávú tanulmánya két csoportba osztotta az iskoláskorú gyerekeket. Az egyikbe azokat sorolta, akik iskolaelőkészítőbe jártak, a másikba azok a gyerekek kerültek, akik nem jártak óvodába. A tudósok ezeket a gyerekeket figyelemmel kísérték egészen 40 éves korukig. Megállapították, hogy az „ovisok“ jövedelme magasabb, többségük középiskolát végzett és munkaviszonyban volt, kevesebb bűntényt követtek el.  

Lehetséges, hogy a gyerekek nem emlékeznek majd arra, mit csináltak az óvodában, de határozottan  itt szerzik meg jobb jövőjük szilárd alapjait és előfeltételeit.

Forrás: novakdjokovicfoundation.org, parents.com, rasmussen.edu, highscope.org, kqed.org, rainbowpreschools.com, greatschools.org

Oldal nyomtatása
Cikk megosztása